BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí

Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí

  25/11/2016

  Admin

Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí

a. Sơ đồ nhiệt

Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí

                               Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí

b. Nguyên lý hoạt động

Hơi môi chất hút về máy nén là hơi quá nhiệt được máy nén, nén đoạn nhiệt đến áp suất pk, tk đi vào bình tách dầu, ở đây dầu được lọc lại và đưa trở về máy nén nhờ vào nguyên tắc chênh lệch áp suất. 

Còn hơi môi chất đưa đến thiết bị ngưng tụ, tại thiết bị ngưng tụ hơi môi chất thực hiện quá trình trao đổi nhiệt đẳng áp. 

Lúc này môi chất trở thành lỏng được đưa vào bình chứa cao áp, rồi đi qua phin lọc, phin lọc có nhiệm vụ lọc các cáu bẩn và hơi ẩm trong môi chất. 

Sau đó môi chất đi qua van điện từ. 

Môi chất lỏng tiếp tục đi qua kính xem lỏng, qua van tiết lưu. Nhờ vào van tiết lưu mà gas lỏng được hạ nhiệt độ to và áp suất p0 trong bình bay hơi. 

Tại bình bay hơi, môi chất thực hiện quá trình trao đổi nhiệt với chất tải lạnh. 

Sau đó hơi môi chất tiếp tục đi về bình tách lỏng, ở đây môi chất được tách lỏng, còn hơi thì được máy nén hút về, kết thúc một quá trình và chu trình được lặp lại.

Tại bình bay hơi, chất tải lạnh sau khi nhận nhiệt hạ nhiệt độ xuống thấp (7-120C) được bơm tuần hoàn đưa đến các dàn lạnh.

Tại dàn lạnh, chất tải lạnh thực hiện quá trình trao đổi nhiệt với không khí nhờ quạt cưởng bức. 

Sau khi trao đổi nhiệt, chất tải lạnh nhận nhiệt của không gian điều hòa và trở về bình bay hơi tiếp tục thực hiện vòng tuần hoàn.